GROVANALYS.

Grovanalysen är det snabbt och kostnadseffektivt sätt för att få en status på

hur anläggningen är utförd. När det gäller säkerhet, underhåll och att följa

myndighetskraven. Detta för att skydda människor, natur och säkerställa

produktionen utan avbrott.

 

RISKANALYS.

 

BESIKTNING / KONTROLL.