KLASSNINGSPLAN.

Vid hantering av brandfarliga varor är det krav på att alltid en klassningsplan skall finnas.

Den lokala byggnadsnämnden skall alltid ha klassningsplan över nyupprättande anläggningar.

Till grund för en klassningsplan finns handbok 426 som bygger på standarden EN 60079-10.

    Följande delar skall alltid finnas med i en klassningsplan.

      Speciella åtgärder kan även göras runt ett säkerhetsventilarrangemang för att minska påverkan för omgivningen.

 

DOKUMENTATION.

Till grund för alla anläggningar skall det alltid finnas dokumentation som beskriver vad som

ingår i systemen.

       Följande delar skall alltid finnas med i en dokumentation.