LÄNKAR.

Arbetsmiljöverket är den myndighet som ger ut föreskrifter förkortade till AFS: Nr.

som behandlar bland annat tryckbärande system.

 

 

Räddningsverket med Avd. för brandfarliga och explosiva varor är den myndighet

som ger ut föreskrifter förkortade till SÄIF: Nr.

som behandlar bland annat alla brandfarliga gaser.