SÄKERHETSUTRUSTNING 

Enligt nuvarande och tidigare föreskrifter får inte tryckbärande system användas utanför de beräkningsdata

som är fastlagt för systemet.

Tryckbärande system skall erbjuda betryggande säkerhet för användarna.

Ett sätt att erbjuda en betryggande säkerhet för användarna är att installera ett  säkerhetsarrangemang

bestående av säkerhetsventiler alternativt sprängbleck.

 

 

                                            Bild 1

                                            

Ex-SKYLTAR

För upp märkning av klassningsområden.