GAS SÄKERHET.

           PRODUKTER OCH PROCESSER FÖR MÄNNISKA OCH MILJÖ

 

      Vi har helhetskonceptet för att uppfylla lagar och föreskrifter från EU samt de

          nationella krav som är upprättad av myndigheterna.

          Höga krav ställs på säkerhet för system som bland annat hanterar brännbara gaser.

          Vi analyserar och uppdaterar befintliga system likväl som projekterar nya.

          Ett nära samarbete med myndigheterna och ledande komponent lev. sker hela tiden

BK Process Teknik ingår i ett nätverk av företag med olika specialiteter

där den genensamma kopplingen är att hjälpa företagen med att följa de olika krav från

myndigheterna och att säkerställa att säkerheten uppnås på gamla och nya system.

VI KAN TEKNIKEN, VET LAGARNA OCH KÄNNER MYNDIGHETERNA.